เครื่องกระตุ้นไขสันหลังเพื่อลดอาการปวด

เครื่องกระตุ้นไขสันหลังเพื่อลดอาการปวด (Spinal cord stimulation) ในกรณีที่มีอาการปวดรุนแรงและผ่านการผ่าตัดกระดูกสันหลังมาแล้ว(Fail back surgery syndrome, FBSS) แต่อาการปวดไม่ดีขึ้น พบว่า การใส่เครื่องกระตุ้นไขสันหลังเพื่อลดอาการปวด (Spinal cord stimulation) นั้นมีหลักฐานทางการแพทย์ ว่าสามารถช่วยลดอาการปวดได้ดี และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น โดยการวางตำแหน่งของสายบริเวณช่องเหนือสันหลังซึ่งสายจะปล่อยสัญญาณกระตุ้นที่ทำให้สามารถยับยั้งอาการปวดลงได้

admin

May 19, 2021

การฉีดยาเพื่อวินิจฉัยสาเหตุของอาการปวดหลังและคอ

ความรู้ทั่วไป    การวินิจฉัยสาเหตุของอาการปวดบริเวณกระดูกสันหลังเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเนื่องจากความซับซ้อนของอาการที่เกิดได้จากหลายๆสาเหตุ ซึ่งการฉีดยาเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic injection) จะเป็นแนวทางที่ดีการวินิจฉัยโรคเนื่องจากสามารถแยกโรคแต่ละโรคออกจากกันได้ด้วยการดูผลตอบสนองของการลดอาการปวดจากการฉีดยาในแต่ละวิธี (ถ้าผลตอบสนองต่อการฉีดบริเวณหนึ่งสามารถลดอาการปวดได้มากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ บริเวณนั้นก็น่าจะเป็นสาเหตุหลักของอาการปวด) เรารวมเรียกวิธีเหล่านี้ว่าเป็นกลุ่มการรักษา Interventional Spine Pain management ซึ่งได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป เนื่องจาก เป็นการรักษาที่ทําให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอน บางครั้งสามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้จากยาชา และ อาจมีการผสมกลุ่มสเตียรอยด์ร่วมด้วยในบางครั้ง โรคจะทำการฉีดยาเพื่อวินิจฉัย ได้แก่  กลุ่มอาการปวดจากข้อฟาเซต (facet syndrome) เป็นอาการปวดจากข้อต่อกระดูกสันหลังทางด้นหลัง(facet joint) เป็นสาเหตุของอาการปวดเรื้อรัง บริเวณ คอ หลัง และเอว และอาการปวดร้าวไปสะโพก หรือแขนขาได้  ไม่สามารถวินิจฉัยได้จากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย หรือการดูภาพรังสีคลื่นแม่เหล็ก (MRI)  อาจต้องวินิจฉัยจากการฉีดยาที่เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงข้อต่อ (median branch block) หากผู้ป่วยอาการดีขึ้นจาการฉีดยาวิธีนี้ก็จะได้รับการวินิจฉัยเป็นอาการปวดจากข้อฟาเซต (facet syndrome) กลุ่มอาการปวดจากข้อต่อเชิงกราน (Sacroiliac joint pain) เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการปวดเอวและสะโพกเรื้อรังได้ และเป็นโรคที่พบว่ามีอาการปวดร้าวลงขาร่วมด้วยได้บ่อยโดยเฉพาะบริเวณต้นขา การวินิจฉัยต้องอาศัยการฉีดยาเช่นเดียวกับกลุ่มอาการปวดจากข้อฟาเซต แต่การฉีดจะใช้วิธีการฉีดยาเข้าข้อ (Sacroiliac […]

admin

May 19, 2021

การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อรักษาอาการปวดคืออะไร

การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อรักษาอาการปวดข้อต่อฟาเซ็ต โดยมีการใช้คลื่นวิทยุมีการคิดค้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1950 และมีการนำมาใช้รักษาครั้งแรกในปี ค.ศ.1970  โดยใช้ความร้อนไปทำให้เส้นประสาทที่เลี้ยงข้อต่อฟาเซ็ตฝ่อ ทำให้ลดการส่งสัญญาณปวดและลดอาการปวดลงได้ โดยพบว่ามีอัตราความสำเร็จในการลดปวดจากหัตถการนี้ คือ ร้อยละ 80 โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ตอบสนองดีต่อการฉีดยาชา วินิจฉัยเข้าเส้นประสาทที่เลี้ยงข้อต่อฟาเซ็ต แล้วได้ผลดีมากกว่าร้อยละ 50 และสามารถบรรเทาอาการปวดได้ถึง9-12 เดือน นอกจากนี้ยังพบว่ามีผลข้างเคียงน้อยมาก ซึ่งพบได้น้อยกว่าร้อยละ 1 โดยอาการส่วนใหญ่เป็นอาการที่ไม่รุนแรงและชั่วคราว ได้แก่ อาการปวดบริเวณที่ทำหัตถการหรืออาการปวดแสบร้อนชั่วคราวบริเวณหลังล่าง สะโพกและต้นขาซึ่งจะหายได้เองภายใน 2 สัปดาห์

admin

May 19, 2021

ปวดคอบ่าไหล่ อาจไม่ใช่แค่ออฟฟิศ ซินโดรม

กรณีผู้ป่วยมีอาการปวดคอ บ่าไหล่ เป็นมานานเรื้อรัง และอาการปวดไม่ดีขึ้นจากการรับประทานยา หรือกายภาพบำบัด อาจมีสาเหตุจากข้อกระดูกฟาเซ็ต (cervical facet pain) ซึ่งบางครั้งจะพบอาการปวดคอร้าวไปศีรษะได้ (cervicogenic headache) หรือร้าวไปบริเวณใกล้เคียง  แต่มักจะไม่ร้าวลงแขน ซึ่งพบอุบัติการณ์ได้ร้อยละ 30 – 50 ในผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดคอ ซึ่งการรักษาทำโดยการฉีดยาวินิจฉัยที่เส้นประสาทขนาดเล็กรอบๆข้อกระดูกฟาเซ๊ต ถ้าหากอาการดีขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 จะสามารถวินิจฉัยได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อเท่านั้น สาเหตุน่าจะมาจากข้อกระดูกฟาเซ็ตร่วมด้วย ซึ่งการรักษาคือการใช้คลื่นวิทยุลดอาการปวดที่ข้อกระดูกฟาเซ็ตดังกล่าว

admin

December 20, 2017