ปวดคอบ่าไหล่ อาจไม่ใช่แค่ออฟฟิศ ซินโดรม

กรณีผู้ป่วยมีอาการปวดคอ บ่าไหล่ เป็นมานานเรื้อรัง และอาการปวดไม่ดีขึ้นจากการรับประทานยา หรือกายภาพบำบัด อาจมีสาเหตุจากข้อกระดูกฟาเซ็ต (cervical facet pain) ซึ่งบางครั้งจะพบอาการปวดคอร้าวไปศีรษะได้ (cervicogenic headache) หรือร้าวไปบริเวณใกล้เคียง  แต่มักจะไม่ร้าวลงแขน ซึ่งพบอุบัติการณ์ได้ร้อยละ 30 – 50 ในผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดคอ ซึ่งการรักษาทำโดยการฉีดยาวินิจฉัยที่เส้นประสาทขนาดเล็กรอบๆข้อกระดูกฟาเซ๊ต ถ้าหากอาการดีขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 จะสามารถวินิจฉัยได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อเท่านั้น สาเหตุน่าจะมาจากข้อกระดูกฟาเซ็ตร่วมด้วย ซึ่งการรักษาคือการใช้คลื่นวิทยุลดอาการปวดที่ข้อกระดูกฟาเซ็ตดังกล่าว

admin

December 20, 2017