ตรวจหลักสูตรการเปิดการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน

ตรวจหลักสูตรการเปิดการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเวชศาสตร์ความปวด ณ.กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (25-26 มีนาคม 2564)