การฉีดยาสเตรียรอยด์เข้าโพรงประสาทช่วยรักษาอาการปวดได้จริงหรือไม่

การฉีดยาสเตรียรอยด์เข้าโพรงประสาทช่วยรักษาอาการปวดได้จริงหรือไม่

  • อาการปวดหลังร้าวลงขาอาจไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดเสมอไป มีวิธีการรักษามาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าการทำ การฉีดยาสเตรียรอยด์เข้าโพรงประสาท มักได้ผลดีโดยพบว่าอัตราความสำเร็จในการบำบัดปวดจากหัตถการนี้ได้ร้อยละ 85 ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเฉียบพลันและร้อยละ 50 ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง
  • โดยการฉีดยาสเตรียรอยด์เข้าโพรงประสาทมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอาการอักเสบและบวมของปมประสาทที่เกิดจากหมอนรองกระดูกกดทับหรือโพรงประสาทตีบโดยสามารถทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยทั้งหมด เพราะบางครั้งผู้ป่วยไม่ได้มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนในการผ่าตัด เช่น มีอาการชามากขึ้น หรืออ่อนแรงมากขึ้น หรือกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่อยู่ นอกจากนี้พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการปวดเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีขอบ่งชี้ในการผ่าตัดชัดเจนดังกล่าวข้างต้น การผ่าตัดอาจไม่ใช่คำตอบหลัก มิหนำซ้ำยังทำให้อาการปวดรุนแรงมากขึ้นกรณีมีพังผืดจากการผ่าตัดเกิดขึ้นได้อีกและทำให้อาการปวดแย่ลงและรุนแรงมากขึ้นได้
  • พบอุบัติการณ์ผลข้างเคียงจากหัตถการนี้น้อยมากส่วนใหญ่เป็นอาการที่ไม่รุนแรง เช่น อาการเจ็บในบริเวณที่ฉีดยา 2-3 วัน
  • ยาสเตรียรอยด์สามารถลดอาการอักเสบของเส้นประสาทได้นาน 3 เดือนแต่ในบางกรณีอาจสั้นหรือยาวนานกว่า3 เดือนขึ้นอยู่กับการปฎิบัติตัวและการทำกายภาพรวมทั้งการรับประทานยาหลังทำการรักษาอีกด้วย 
  • นอกจากนี้หากฉีดเฉพาะยาชาปริมาณน้อยโดยผู้เขียนนิยมฉีดน้อยกว่า 0.5 มิลลิลิตรก็สามารถใช้ในการวินิจฉัยหาตำแหน่งจุดที่เป็นสามาเหตุของความปวดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น