การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อรักษาอาการปวดคืออะไร

การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อรักษาอาการปวดข้อต่อฟาเซ็ต โดยมีการใช้คลื่นวิทยุมีการคิดค้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1950 และมีการนำมาใช้รักษาครั้งแรกในปี ค.ศ.1970  โดยใช้ความร้อนไปทำให้เส้นประสาทที่เลี้ยงข้อต่อฟาเซ็ตฝ่อ ทำให้ลดการส่งสัญญาณปวดและลดอาการปวดลงได้ โดยพบว่ามีอัตราความสำเร็จในการลดปวดจากหัตถการนี้ คือ ร้อยละ 80 โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ตอบสนองดีต่อการฉีดยาชา วินิจฉัยเข้าเส้นประสาทที่เลี้ยงข้อต่อฟาเซ็ต แล้วได้ผลดีมากกว่าร้อยละ 50 และสามารถบรรเทาอาการปวดได้ถึง9-12 เดือน

นอกจากนี้ยังพบว่ามีผลข้างเคียงน้อยมาก ซึ่งพบได้น้อยกว่าร้อยละ 1 โดยอาการส่วนใหญ่เป็นอาการที่ไม่รุนแรงและชั่วคราว ได้แก่ อาการปวดบริเวณที่ทำหัตถการหรืออาการปวดแสบร้อนชั่วคราวบริเวณหลังล่าง สะโพกและต้นขาซึ่งจะหายได้เองภายใน 2 สัปดาห์